The Supreme Master Ching Hai International Association
Southern California Radio Broadcast

(Every Thursday at 3:00am to 4:00am and every Saturday at 9:00pm to 10:00pm on 1190 AM)
 

Chương Trình Phát Thanh Hội Quốc Tế Thanh Hải VôThượng Sư
Trung Tâm Los Angeles
(Phát Thanh Hàng Tuần vào mỗi thứ Năm từ 3:00 đến 4:00 sáng mỗi thứ Bảy từ 9:00 đến 10:00 tối trên băng tuần 1190 AM)

Những kỳ Phát Thanh đã qua


Tháng 03, 2006 Phần (A) Phần (B)
Mar-04, 2006 [20060304-a.rm] Phần (A) [20060304-b.rm] Phần (B)
Mar-11, 2006 [20060311-a.rm] Phần (A) [20060311-b.rm] Phần (B)
Mar-18, 2006 [20060318-a.rm] Phần (A) [20060318-b.rm] Phần (B)
Mar-25, 2006 [20060325-a.rm] Phần (A) [20060325-b.rm] Phần (B)Tháng 02, 2006 Phần (A) Phần (B)
Feb-04, 2006 [20060204-a.rm] Phần (A) [20060204-b.rm] Phần (B)
Feb-11, 2006 [20060211-a.rm] Phần (A) [20060211-b.rm] Phần (B)
Feb-18, 2006 [20060218-a.rm] Phần (A) [20060218-b.rm] Phần (B)
Feb-25, 2006 [20060225-a.rm] Phần (A) [20060225-b.rm] Phần (B)Tháng 01, 2006 Phần (A) Phần (B)
Jan-07, 2006 [20060107-a.rm] Phần (A) [20060107-b.rm] Phần (B)
Jan-14, 2006 [20060114-a.rm] Phần (A) [20060114-b.rm] Phần (B)
Jan-21, 2006 [20060121-a.rm] Phần (A) [20060121-b.rm] Phần (B)
Jan-28, 2006 [20060128-a.rm] Phần (A) [20060128-b.rm] Phần (B)Tháng 12, 2005 Phần (A) Phần (B)
Dec-03, 2005 [20051203-a.rm] Phần (A) [20051203-b.rm] Phần (B)
Dec-10, 2005 [20051210-a.rm] Phần (A) [20051210-b.rm] Phần (B)
Dec-17, 2005 [20051217-a.rm] Phần (A) [20051217-b.rm] Phần (B)
Dec-24, 2005 [20051224-a.rm] Phần (A) [20051224-b.rm] Phần (B)
Dec-31, 2005 [20051231-a.rm] Phần (A) [20051231-b.rm] Phần (B)Tháng 11, 2005 Phần (A) Phần (B)
Nov-05, 2005 [20051105-a.rm] Phần (A) [20051105-b.rm] Phần (B)
Nov-12, 2005 [20051112-a.rm] Phần (A) [20051112-b.rm] Phần (B)
Nov-19, 2005 [20051119-a.rm] Phần (A) [20051119-b.rm] Phần (B)
Nov-26, 2005 [20051126-a.rm] Phần (A) [20051126-b.rm] Phần (B)Tháng 10, 2005 Phần (A) Phần (B)
Oct-01, 2005 [20051001-a.rm] Phần (A) [20051001-b.rm] Phần (B)
Oct-08, 2005 [20051008-a.rm] Phần (A) [20051008-b.rm] Phần (B)
Oct-15, 2005 [20051015-a.rm] Phần (A) [20051015-b.rm] Phần (B)
Oct-22, 2005 [20051022-a.rm] Phần (A) [20051022-b.rm] Phần (B)
Oct-29, 2005 [20051029-a.rm] Phần (A) [20051029-b.rm] Phần (B)Tháng 9, 2005 Phần (A) Phần (B)
Sept-03, 2005 [20050903-a.rm] Phần (A) [20050903-b.rm] Phần (B)
Sept-10, 2005 [20050910-a.rm] Phần (A) [20050910-b.rm] Phần (B)
Sept-17, 2005 [20050917-a.rm] Phần (A) [20050917-b.rm] Phần (B)
Sept-24, 2005 [20050924-a.rm] Phần (A) [20050924-b.rm] Phần (B)Tháng 8, 2005 Phần (A) Phần (B)
Aug-06, 2005 [20050806-a.rm] Phần (A) [20050806-b.rm] Phần (B)
Aug-13, 2005 [20050813-a.rm] Phần (A) [20050813-b.rm] Phần (B)
Aug-20, 2005 [20050820-a.rm] Phần (A) [20050820-b.rm] Phần (B)
Aug-27, 2005 [20050827-a.rm] Phần (A) [20050827-b.rm] Phần (B)Tháng 7, 2005 Phần (A) Phần (B)
Jul-02, 2005 [20050702-a.rm] Phần (A) [20050702-b.rm] Phần (B)
Jul-09, 2005 [20050709-a.rm] Phần (A) [20050709-b.rm] Phần (B)
Jul-16, 2005 [20050716-a.rm] Phần (A) [20050716-b.rm] Phần (B)
Jul-23, 2005 [20050723-a.rm] Phần (A) [20050723-b.rm] Phần (B)
Jul-30, 2005 [20050730-a.rm] Phần (A) [20050730-b.rm] Phần (B)Tháng 6, 2005 Phần (A) Phần (B)
Jun 04, 2005 [20050604-a.rm] Phần (A) [20050604-b.rm] Phần (B)
Jun 11, 2005 [20050611-a.rm] Phần (A) [20050611-b.rm] Phần (B)
Jun 18, 2005 [20050618-a.rm] Phần (A) [20050618-b.rm] Phần (B)
Jun 25, 2005 [20050625-a.rm] Phần (A) [20050625-b.rm] Phần (B)Tháng 5, 2005 Phần (A) Phần (B)
May 07, 2005 [20050507-a.rm] Phần (A) [20050507-b.rm] Phần (B)
May 14, 2005 [20050514-a.rm] Phần (A) [20050514-b.rm] Phần (B)
May 21, 2005 [20050521-a.rm] Phần (A) [20050521-b.rm] Phần (B)
May 28, 2005 [20050528-a.rm] Phần (A) [20050528-b.rm] Phần (B)Tháng 4, 2005 Phần (A) Phần (B)
Apr-02, 2005 [20050402-a.rm] Phần (A) [20050402-b.rm] Phần (B)
Apr-09, 2005 [20050409-a.rm] Phần (A) [20050409-b.rm] Phần (B)
Apr-16, 2005 [20050416-a.rm] Phần (A) [20050416-b.rm] Phần (B)
Apr-23, 2005 [20050423-a.rm] Phần (A) [20050423-b.rm] Phần (B)
Apr-30, 2005 [20050430-a.rm] Phần (A) [20050430-b.rm] Phần (B)Tháng 3, 2005 Phần (A) Phần (B)
Mar-05, 2005 [20050305-a.rm] Phần (A) [20050305-b.rm] Phần (B)
Mar-12, 2005 [20050312-a.rm] Phần (A) [20050312-b.rm] Phần (B)
Mar-19, 2005 [20050319-a.rm] Phần (A) [20050319-b.rm] Phần (B)
Mar-26, 2005 [20050326-a.rm] Phần (A) [20050326-b.rm] Phần (B)Tháng 2, 2005 Phần (A) Phần (B)
Feb-05, 2005 [20050205-a.rm] Phần (A) [20050205-b.rm] Phần (B)
Feb-12, 2005 [20050212-a.rm] Phần (A) [20050212-b.rm] Phần (B)
Feb-19, 2005 [20050219-a.rm] Phần (A) [20050219-b.rm] Phần (B)
Feb-26, 2005 [20050226-a.rm] Phần (A) [20050226-b.rm] Phần (B)Tháng 1, 2005 Phần (A) Phần (B)
Jan-01, 2005 [20050101-a.rm] Phần (A) [20050101-b.rm] Phần (B)
Jan-08, 2005 [20050108-a.rm] Phần (A) [20050108-b.rm] Phần (B)
Jan-15, 2005 [20050115-a.rm] Phần (A) [20050115-b.rm] Phần (B)
Jan-22, 2005 [20050122-a.rm] Phần (A) [20050122-b.rm] Phần (B)
Jan-29, 2005 [20050129-a.rm] Phần (A) [20050129-b.rm] Phần (B)Tháng 12, 2004 Phần (A) Phần (B)
Dec-04, 2004 [20041204-a.rm] Phần (A) [20041204-b.rm] Phần (B)
Dec-11, 2004 [20041211-a.rm] Phần (A) [20041211-b.rm] Phần (B)
Dec-18, 2004 [20041218-a.rm] Phần (A) [20041218-b.rm] Phần (B)
Dec-25, 2004 [20041225-a.rm] Phần (A) [20041225-b.rm] Phần (B)Tháng 11, 2004 Phần (A) Phần (B)
Nov-06, 2004 [20041106-a.rm] Phần (A) [20041106-b.rm] Phần (B)
Nov-13, 2004 [20041113-a.rm] Phần (A) [20041113-b.rm] Phần (B)
Nov-20, 2004 [20041120-a.rm] Phần (A) [20041120-b.rm] Phần (B)
Nov-27, 2004 [20041127-a.rm] Phần (A) [20041127-b.rm] Phần (B)Tháng 10, 2004 Phần (A) Phần (B)
Oct-02, 2004 [20041002-a.rm] Phần (A) [20041002-b.rm] Phần (B)
Oct-09, 2004 [20041009-a.rm] Phần (A) [20041009-b.rm] Phần (B)
Oct-16, 2004 [20041016-a.rm] Phần (A) [20041016-b.rm] Phần (B)
Oct-23, 2004 [20041023-a.rm] Phần (A) [20041023-b.rm] Phần (B)Tháng 9, 2004 Phần (A) Phần (B)
Sept-04, 2004 [20040904-a.rm] Phần (A) [20040904-b.rm] Phần (B)
Sept-11, 2004 [20040911-a.rm] Phần (A) [20040911-b.rm] Phần (B)
Sept-18, 2004 [20040918-a.rm] Phần (A) [20040918-b.rm] Phần (B)
Sept-25, 2004 [20040925-a.rm] Phần (A) [20040925-b.rm] Phần (B)Tháng 8, 2004 Phần (A) Phần (B)
Aug-07, 2004 [20040807-a.rm] Phần (A) [20040807-b.rm] Phần (B)
Aug-14, 2004 [20040814-a.rm] Phần (A) [20040814-b.rm] Phần (B)
Aug-21, 2004 [20040821-a.rm] Phần (A) [20040821-b.rm] Phần (B)
Aug-28, 2004 [20040828-a.rm] Phần (A) [20040828-b.rm] Phần (B)Tháng 7, 2004 Phần (A) Phần (B)
Jul-03, 2004 [20040703-a.rm] Phần (A) [20040703-b.rm] Phần (B)
Jul-10, 2004 [20040710-a.rm] Phần (A) [20040710-b.rm] Phần (B)
Jul-17, 2004 [20040717-a.rm] Phần (A) [20040717-b.rm] Phần (B)
Jul-24, 2004 [20040724-a.rm] Phần (A) [20040724-b.rm] Phần (B)
Jul-31, 2004 [20040731-a.rm] Phần (A) [20040731-b.rm] Phần (B)Tháng 6, 2004 Phần (A) Phần (B)
Jun-05, 2004 [20040605-a.rm] Phần (A) [20040605-b.rm] Phần (B)
Jun-12, 2004 [20040612-a.rm] Phần (A) [20040612-b.rm] Phần (B)
Jun-19, 2004 [20040619-a.rm] Phần (A) [20040619-b.rm] Phần (B)
Jun-26, 2004 [20040626-a.rm] Phần (A) [20040626-b.rm] Phần (B)Tháng 5, 2004 Phần (A) Phần (B)
May-01, 2004 [20040501-a.rm] Phần (A) [20040501-b.rm] Phần (B)
May-08, 2004 [20040508-a.rm] Phần (A) [20040508-b.rm] Phần (B)
May-15, 2004 [20040515-a.rm] Phần (A) [20040515-b.rm] Phần (B)
May-22, 2004 [20040522-a.rm] Phần (A) [20040522-b.rm] Phần (B)
May-29, 2004 [20040529-a.rm] Phần (A) [20040529-b.rm] Phần (B)Tháng 4, 2004 Phần (A) Phần (B)
Apr-03, 2004 [20040403-a.rm] Phần (A) [20040403-b.rm] Phần (B)
Apr-10, 2004 [20040410-a.rm] Phần (A) [20040410-b.rm] Phần (B)
Apr-17, 2004 [20040417-a.rm] Phần (A) [20040417-b.rm] Phần (B)
Apr-24, 2004 [20040424-a.rm] Phần (A) [20040424-b.rm] Phần (B)Tháng 3, 2004 Phần (A) Phần (B)
Mar-06, 2004 [20040306-a.rm] Phần (A) [20040306-b.rm] Phần (B)
Mar-13, 2004 [20040313-a.rm] Phần (A) [20040313-b.rm] Phần (B)
Mar-20, 2004 [20040320-a.rm] Phần (A) [20040320-b.rm] Phần (B)
Mar-27, 2004 [20040327-a.rm] Phần (A) [20040327-b.rm] Phần (B)Tháng 2, 2004 Phần (A) Phần (B)
Feb-07, 2004 [20040207-a.rm] Phần (A) [20040207-b.rm] Phần (B)
Feb-14, 2004 [20040214-a.rm] Phần (A) [20040214-b.rm] Phần (B)
Feb-21, 2004 [20040221-a.rm] Phần (A) [20040221-b.rm] Phần (B)
Feb-28, 2004 [20040228-a.rm] Phần (A) [20040228-b.rm] Phần (B)Tháng 1, 2004 Phần (A) Phần (B)
Jan-03, 2004 [20040103-a.rm] Phần (A) [20040103-b.rm] Phần (B)
Jan-10, 2004 [20040110-a.rm] Phần (A) [20040110-b.rm] Phần (B)
Jan-17, 2004 [20040117-a.rm] Phần (A) [20040117-b.rm] Phần (B)
Jan-24, 2004 [20040124-a.rm] Phần (A) [20040124-b.rm] Phần (B)
Jan-31, 2004 [20040131-a.rm] Phần (A) [20040131-b.rm] Phần (B)Tháng 12, 2003 Phần (A) Phần (B)
Dec-06, 2003 [20031206-a.rm] Phần (A) [20031206-b.rm] Phần (B)
Dec-13, 2003 [20031213-a.rm] Phần (A) [20031213-b.rm] Phần (B)
Dec-20, 2003 [20031220-a.rm] Phần (A) [20031220-b.rm] Phần (B)
Dec-27, 2003 [20031227-a.rm] Phần (A) [20031227-b.rm] Phần (B)Tháng 11, 2003 Phần (A) Phần (B)
Nov-01, 2003 [20031101-a.rm] Phần (A) [20031101-b.rm] Phần (B)
Nov-08, 2003 [20031108-a.rm] Phần (A) [20031108-b.rm] Phần (B)
Nov-15, 2003 [20031115-a.rm] Phần (A) [20031115-b.rm] Phần (B)
Nov-22, 2003 [20031122-a.rm] Phần (A) [20031122-b.rm] Phần (B)
Nov-29, 2003 [20031129-a.rm] Phần (A) [20031129-b.rm] Phần (B)Tháng 10, 2003 Phần (A) Phần (B)
Oct-04, 2003 [20031004-a.rm] Phần (A) [20031004-b.rm] Phần (B)
Oct-11, 2003 [20031011-a.rm] Phần (A) [20031011-b.rm] Phần (B)
Oct-18, 2003 [20031018-a.rm] Phần (A) [20031018-b.rm] Phần (B)
Oct-25, 2003 [20031025-a.rm] Phần (A) [20031025-b.rm] Phần (B)Tháng 9, 2003 Phần (A) Phần (B)
Sep-06, 2003 [20030906-a.rm] Phần (A) [20030906-b.rm] Phần (B)
Sep-13, 2003 [20030913-a.rm] Phần (A) [20030913-b.rm] Phần (B)
Sep-20, 2003 [20030920-a.rm] Phần (A) [20030920-b.rm] Phần (B)
Sep-27, 2003 [20030927-a.rm] Phần (A) [20030927-b.rm] Phần (B)Tháng 8, 2003 Phần (A) Phần (B)
Aug-02, 2003 [20030802-a.rm] Phần (A) [20030802-b.rm] Phần (B)
Aug-09, 2003 [20030809-a.rm] Phần (A) [20030809-b.rm] Phần (B)
Aug-16, 2003 [20030816-a.rm] Phần (A) [20030816-b.rm] Phần (B)
Aug-23, 2003 [20030823-a.rm] Phần (A) [20030823-b.rm] Phần (B)
Aug-30, 2003 [20030830-a.rm] Phần (A) [20030830-b.rm] Phần (B)Tháng 7, 2003 Phần (A) Phần (B)
Jul-05, 2003 [20030705-a.rm] Phần (A) [20030705-b.rm] Phần (B)
Jul-12, 2003 [20030712-a.rm] Phần (A) [20030712-b.rm] Phần (B)
Jul-19, 2003 [20030719-a.rm] Phần (A) [20030719-b.rm] Phần (B)
Jul-26, 2003 [20030726-a.rm] Phần (A) [20030726-b.rm] Phần (B)Tháng 6, 2003 Phần (A) Phần (B)
Jun-07, 2003 [20030607-a.rm] Phần (A) [20030607-b.rm] Phần (B)
Jun-14, 2003 [20030614-a.rm] Phần (A) [20030614-b.rm] Phần (B)
Jun-21, 2003 [20030621-a.rm] Phần (A) [20030621-b.rm] Phần (B)
Jun-28, 2003 [20030628-a.rm] Phần (A) [20030628-b.rm] Phần (B)Tháng 5, 2003 Phần (A) Phần (B)
May-03, 2003 [20030503-a.rm] Phần (A) [20030503-b.rm] Phần (B)
May-10, 2003 [20030510-a.rm] Phần (A) [20030510-b.rm] Phần (B)
May-17, 2003 [20030517-a.rm] Phần (A) [20030517-b.rm] Phần (B)
May-24, 2003 [20030524-a.rm] Phần (A) [20030524-b.rm] Phần (B)
May-31, 2003 [20030531-a.rm] Phần (A) [20030531-b.rm] Phần (B)Tháng 4, 2003 Phần (A) Phần (B)
Apr-05, 2003 [20030405-a.rm] Phần (A) [20030405-b.rm] Phần (B)
Apr-12, 2003 [20030412-a.rm] Phần (A) [20030412-b.rm] Phần (B)
Apr-19, 2003 [20030419-a.rm] Phần (A) [20030419-b.rm] Phần (B)
Apr-26, 2003 No broadcast No broadcastTháng 3, 2003 Phần (A) Phần (B)
Mar-01, 2003 [20030301-a.rm] Phần (A) [20030301-b.rm] Phần (B)
Mar-08, 2003 [20030308-a.rm] Phần (A) [20030308-b.rm] Phần (B)
Mar-15, 2003 [20030315-a.rm] Phần (A) [20030315-b.rm] Phần (B)
Mar-22, 2003 [20030322-a.rm] Phần (A) [20030322-b.rm] Phần (B)
Mar-29, 2003 [20030329-a.rm] Phần (A) [20030329-b.rm] Phần (B)Tháng 2, 2003 Phần (A) Phần (B)
Feb-01, 2003 [20030201-a.rm] Phần (A) [20030201-b.rm] Phần (B)
Feb-08, 2003 [20030208-a.rm] Phần (A) [20030208-b.rm] Phần (B)
Feb-15, 2003 [20030215-a.rm] Phần (A) [20030215-b.rm] Phần (B)
Feb-22, 2003 [20030222-a.rm] Phần (A) [20030222-b.rm] Phần (B)Tháng 1, 2003 Phần (A) Phần (B)
Jan-25, 2003 [20030125-a.rm] Phần (A) [20030125-b.rm] Phần (B)
Jan-18, 2003 [20030118-a.rm] Phần (A) [20030118-b.rm] Phần (B)
Jan-11, 2003 [20030111-a.rm] Phần (A) [20030111-b.rm] Phần (B)
Jan-04, 2003 [20030104-a.rm] Phần (A) [20030104-b.rm] Phần (B)


Home

Questions or Comments, please E-mail to info@thvts.orgContents and audio in this file are permeated with Grace and Blessings of Master. All rights reserved. No part of this file may be reproduced or further distributed without prior permission of Master or the publisher, The Supreme Master Ching Hai International Association.